Home / Carti / Radu Cinamar – Viitor cu cap de mort

Radu Cinamar – Viitor cu cap de mort

 

Radu Cinamar - Viitor cu cap de mort

Nu vreau să prelungesc şi nici să dramatizez relatarea evenimentelor din această
carte, îmbrăcând-o în haina poleită a unui stil literar elegant şi, tocmai de aceea, nu doresc
recunoaşterea unei ipotetice valori artistice a textului. Intenţia mea este să exprim cât mai
simplu şi concis anumite fapte şi evenimente care au o însemnătate covârşitoare pentru
această ţară şi pentru acest popor, deoarece există deja numeroase semnale şi dovezi că o
„otravă” ascunsă tinde să macine tot mai mult şi mai repede conştiinţa şi sufletul neamului
românesc. De altfel, aceeaşi părere este susţinută de numeroase alte persoane cu funcţii
înalte în aparatul administrativ, economic, religios şi cultural al ţării. Am putut să mă
conving şi să văd personal o parte din ceea ce, în prezent, este considerat cel mai mare
secret de stat în România şi, datorită naturii legăturilor şi întrevederilor care au fost realizate
cu reprezentanţii de frunte ai principalei puteri statale a lumii, poate chiar cel mai teribil
secret de pe planetă. Implicaţiile sunt colosale, însă intuiţia îmi spune că, în mod
necesar, cunoaşterea aspectelor care vor fi prezentate în această carte va constitui în timp,
prin ea însăşi, un salt calitativ remarcabil pentru existenţa oamenilor, care va anihila în cele
din urmă zidul gros al disimulării, tăinuirii şi minciunii întreţinute de factorii de răspundere
şi de interesele oculte ale anumitor organizaţii şi persoane in ţară şi din afara ei.


De aceea este posibil ca relatarea mea să aibăuneori un caracter aproape brut,
necizelat, să abordeze un stil gazetăresc sau chiar cazon, însă consider această modalitate
de exprimare ca fiind cea mai potrivită pentru a face cunoscute cititorilor anumite aspecte
inedite, chiar de „culise” în lumea secretă a politicii, a fostei Securităţi a Statului şi a
Serviciului Român de Informaţii (SRI) actual. Scopul meu este acela de a dezvălui astfel
în mod gradat si cronologic un şir complex de evenimente, fapte, realităţi şi corelaţii care, în
opinia mea şi a altor persoane competente, prezintă o mare importanţă pentru viitorul ţării,
în fapt, este o biografie (actualizată până în anul 2003) a unui personaj care este real, dar
pe care mulţi, poate, îl vor crede desprins dintr-o legendă sau dintr-o carte de aventuri
SF. îmi permit să atenţionez cititorul încă de la început să nu cadă în plasa ieftină a
îndoielii şi a neîncrederii, ci mai întâi să judece temeinic faptele şi adevărurile pe care le
voi prezenta si abia la sfârşit să tragă concluziile pe care le crede de cuviinţă.

Comments

comments