Home / Conspiratii Mondiale / Religie - Spiritualitate / Persecutarea crestinilor

Persecutarea crestinilor

 

persecutarea crestinilorPrimele persecuţii la care au fost supuşi creştinii de către romani au avut loc în timpul domniei împăratului Nero care, după ma­rele incendiu din Roma din 64 d.Hr., a declarat că vinovaţi de incendi­erea cetăţii erau creştinii. Persecutarea crestinilor a continuat într-o manieră destul de puţin hotărâtă până când puterea a fost preluată de Traianus Decius, în secolul al IlI-lea, când autorităţile, la porunca împăratului, au început o serie de atacuri asupra aşezărilor de creştini din întregul Imperiu Roman. Numărul persecuţiilor a început să crească, culminând în timpul domniei lui Diocleţian şi Maximian, când a început o vânătoare de oameni extinsă în întregul imperiu, vărsându-se sângele creştinilor. Deşi cei mai mulţi istorici susţin că genocidul s-a datorat faptului că principiile creştine au fost înţelese greşit, unii cercetători au sugerat un motiv mai practic.

Până spre sfârşitul secolului al III-lea superioritatea politică a Romei era în permanenţă ameninţată, iar pentru a se putea lupta cu popoarele care i se împotriveau, Roma avea nevoie urgentă să controleze locuitorii tot mai nesupuşi. Autorităţile romane au căutat un mijloc de a distrage şi de a ţine ocupată populaţia. în consecinţă, au organizat uriaşe spectacole publice, la început având sclavi în rolul principal. Nu este de mirare că, pe parcursul secolului al III-lea, sclavii romani s-au revoltat tot mai frecvent împotriva sorţii lor adesea violente, spre marea tulburare a împăraţilor care erau conş­tienţi de nevoia de distracţie în masă a publicului, astfel că populaţia romană, lipsită acum de un mijloc de a-şi defula frustrările acumulate, a început să iasă pe străzi înfăptuind acte de violenţă. Drept soluţie, creştinii, în număr mare la Roma, au fost folosiţi drept victime inocente pentru distracţia roma­nilor. Urmărirea execuţiilor la care erau supuşi creştinii din Roma i-a distras pe cetăţeni şi a stabilizat populaţia cetăţii. Astfel, supravieţuirea sa continuă a fost asigurată până mult după trecerea în secolul al III-lea. De-abia în tim­pul domniei lui Constantin creştinismul a devenit religie de stat, iar persecutarea crestinilor a luat sfârşit.

Comments

comments