Home / Conspiratii Mondiale / Extrateresti / Batalia dintre Fiintele din Interiorul Terrei si Extraterestrii

Batalia dintre Fiintele din Interiorul Terrei si Extraterestrii

 

bataliaLa începutul cercetărilor mele în subiecte ezoterice, eram bombardat cu literatură de orientare creştină din care mult era pseudoreligioasă, cu o orientare evidentă de dreapta; pe alocuri piperată cu accente de propagandă nazistă şi KKK. Prea puţin privitoare la OZN-uri sau metafizică. Daca din întâmplare se nimerea o referire la astfel de subiecte, dl Scratch – alias Satana – era direct implicat în spatele fenomenului. La vremea respectivă nu mă gândeam la o abordare demonică a OZN-urilor. întotdeauna m-am considerat

un individ de factură spirituală, însă nu o persoană care să urmeze strict dogma vreunui grup, religios sau nu. Cred că nu am devenit conştient că ar putea exista o legătură între OZN, forţele lui Ludfer şi o civilizaţie subterană care să fi jucat aici un rol, mai’ ales pentru că posibila existenţă a acesteia era strict privită drept un „secret de stat”, ascuns majorităţii oamenilor.

Un buletin informativ care sosea din când în când prin poştă mi-a atras totuşi atentia. „Ploaie de binecuvântări” era eclitată de rev. William L. Blessing, care era suficient de curajos pentru a cerceta misterele universului, combătând misterele Pământului Gol şi ale OZN-urilor atât cât putea un cleric sa îndrăznească să o facă.

MISTERELE PĂMÂNTULUI GOL

Din când în când, rev. Blessing publica diferitele sale predici în vaste discursuri filozofice. Un astfel de volum, de mari dimensiuni, ce a fost publicat pe la 1965 era o lucrare controversată ce, aparent, fusese scoasă din circulaţie.

„Oamenii din subteran – fiinţe din spaţiu” este o colecţie uriaşă a învăţăturilor rev. Blessing ce ar fi fost aproape pierdută în timp dacă nu aş fi dat peste acest volum uriaş de 320 de pagini, comasat într-o colecţie rară de carte.

Datorită conflictelor din lumea de azi şi creşterii apariţiilor OZN, eu, personal, consitier că această lucrare ar trebui să atingă o cât de mare audienţă posibilă.

Biblia ne învaţă că există fiinţe ce trăiesc în interiorul Pământului. Pentru a folosi un termen mai bun, îi voi numi Oamenii din Interiorul Pământului. Estimez că populaţia Oamenilor din interiorul Pământului se ridică la zece miliarde.

ARMATA DIN ADANCURI

Există 200.000.000 de piloţi în armata farfuriilor zburătoare. Aceştia vor invada în curând suprafaţa planetei şi, într- adevăr, această invazie poate să fi început deja prin intermediul unor detaşamente de recunoaştere ce zboară peste suprafaţa Pământului, cartografiind zone şi locuri strategice unde vor lansa primele atacuri din cadrul marii invazii.

„Iar cei patru îngeri au fost eliberaţi şi care erau pregătiţi pentru o oră, o zi, o lună, un an, pentru a ucide o treime dintre oameni. Iar numărul armatei şi al călăreţilor era de două sute de sute de mii; şi am auzit de numărul lor” (Rev. 9:15-16).

Aceasta înseamnă două sute de milioane de aviatori ai farfuriilor zburătoare.

Ei arată exact ca şi locuitorii de la suprafaţă, iar farfuriile lor zburătoare sunt confecţionate dintr-unfel de metal care estepl’acat cu aur. „Sunetul aripilor lor era precum sunetul carelor” (Rev. 9:9).

„Iar cel de-al cincilea înger a sunat şi am văzut o stea căzând din înaltul cerului pe 1 pământ; şi lui i-afost dată cheia puţului fără sfârşit. Şi el a deschis puţul fără sfârşit; şi s-a ridicat un fum din groapă precum | fumul de la un uriaş cuptor; şi soarele şi aerul s-au întunecat datorita fumului din [ groapă. Şi au ieşit din fum lăcuste peste pământ; şi lor li s-a încredinţat putere ‘ precum puterea scorpionilor de pe Pământ” (Rev. 9:1-3).

Ei aduc un nor de întunecime, ceaţă, un nor peste oraşele care sunt cartografiate, cum ar fi Los Angeles, Londra şi din alte părţi. Dar când va începe invazia totală, vor acoperi tot Pământul cu întunecime. „Va fi o zi care va fi cunoscută Domnului; nici zi, nici noapte” (Zech. 14:7).

Vehiculele lor erau binecunoscute profeţilor antici şi au fost cel mai bine descrise de Ezechiel: „Şi m-am uitat şi iată, un vârtej de vânt a venit dinspre nord, un nor mare, şi un foc învăluinduse pe sine şi avea o strălucire în mijlocul acesteia şi era de culoarea chihlimbarului. Şi din mijlocul ei au ieşit patru creaturi.

Şi aceasta era înfăţişarea lor: apăreau ca oameni. Şi fiecare avea patru feţe, şi fiecare avecipatru aripi. Iar picioarele lor erau drepte şi talpa picioarelor era ca şi copita viţelului; şi străluceau ca şi culoarea alamei; şi aveau mâinile unui om sub aripile lor pe cele patru laturi; şi ei, cei patru, aveau feţele şi aripile lor. Aripile erau unite una de cealaltă; şi nu s-au întors când au plecat; ei se duceau fiecare drept înainte. Cât despre cum arătau feţele lor, ei cei patru aveau faţa unui om şi’faţa unui leu pe partea dreaptă; şi ei aveau faţa unui bou pe partea stângă; ei cei patru aveau faţa unui vultur. Astea erau feţele lor; iar aripile lor erau întinse drept în sus; cele două aripi erau unite; iar alte două le acopereau trupurile. Şi se duceau drept înainte: unde se ducea spiritul acolo se duceau ei; şi ei nu s-au întors când au plecat. Cât despre înfăţişarea creaturilor, aspectul era de tăciune aprins şi luminau precum o lampă: se duceau în sus şi în jos printre creaturile vii; şi focul era strălucitor şi din foc au ieşit fulgere. Şi creaturile au fugit şi s-au întors precum un fulger de lumină”. (Ezechiel)


Ne vor trimite în mod constant mesaje. Ei vor zbura de-a lungul liniilor magnetice, mişcându-se de la un punct la altul aproape instantaneu, schimbând-şi cursul sau poziţia mai rapid decât poate urmări ochiul uman, folosind puterea levitaţiei – gravitaţia inversă.

Oamenii din interiorul Pământului sunt de diferite rase şi ordine. Unii au locuit iniţial la suprafaţă, dar unii dintre ei au locuit odată deasupra Pământului, în spaţiu.

Demult, au invadat Pământul din spaţiu. Cartea Genezei îi descrie ca oamenii „şarpe”. „S-a întâmplat în trecut, când oamenii au început să se înmulţească pe Pământ şi li s-au născut fete, cafiii Domnului sa vadă că fiicele oamenilor erau frumoase; şi le-au luat de soţii pe toate cele pe care le-au ales. Iar Domnul a spus: «Duhul meu nu se va strădui întotdeauna cu omul, pentru că şi el este came; totuşi zilele sale vor fi o sută şi douăzeci de ani». Erau uriaşi sub pământ, în acele zile; şi chiar după ce fiii Domnului au venit după fiicele oamenilor şi le-au făcut lor copii, aceştia au devenit oameni puternici care erau înţelepţi. Pământul era stricat în faţa Domnului. Şi Domnul a privit peste pământ şi, iată, era stricat, pentru că tot ce era din came stricase Calea Sa pe Pământ” (Gen. 6:4; U-12).

PĂMÂNTUL FĂGĂDUINŢEI

Invadatorii din spaţiu au venit iniţial din 22 de locuri diferite din spaţiu, iar numele conducătorilor fiecărui loc din spaţiu care şi-a trimis reprezentanţi pe Pământ erau: l. Samyaza, 2. Urakabarameel, 3- Akibeel, 4. Tamiel, 5. Ramuel, 6. Danei, 7. Azkeel, 8. Sarakuyal, 9. Asael, 10. Armers, 11. Batrael, 12. Anane, 13. Zavebe, 14. Samsaveel, 15. Etrael, 16. Turei, 17. Yomyael, 18. Arazyal, 19. Atnzarak, 20. Barkayal, 21. Barkayal Tamiel, 22. Asaradel (Cartea lui Enoch, Ch 7 & 8).

Exact câţi urmaşi a adus fiecare lider cu el pe Pământ nu se ştie, dar, oricum, şi-au materializat trupurile asemenea oamenilor Pământului şi au rămas aşa căsătorindu-se cu pămantencele.

Copiii acestor invadatori erau numiţi „giganţi”, mulţi având malformaţii, şase degete la Mâim şi şase la picioare’ (1 Chron. 20:6). Nu spunem că toţi vlăstarii lor aveau malformaţii, ci doar majoritatea. Erau, fără îndoială, o rasă de giganţi de zece-douăzeci de picioare înălţime şi, de asemenea, o rasă de pigmei creaţi prin încrucişarea acestor extraterestri cu femeile de pe Pământ. Prima generaţie a acestor oameni nu era sterilă, dar există dovezi că cea de a doua generaţie era un hibrid steril care nu se putea r eproduce.

Această încmcişare a extraterestrilor cu femeile de pe Pământ a contimiattimp de 1.656 de ani; asta înseamnă din momentul în care Adam a părăsit Grădina Raiului până la finele zilelor lui Noe (Gen. 5:1-32).

Toti locuitorii Pământului au devenit steriîi cu o sută de ani înainte de potop. Ultimii copii născuţi pe Pământ înainte de potop erau tripleţii lui Noe: Shem,

Ham şi Japheth. Ei s-au născut la a 500-a aniversare a lui Noe (Gen. 5:32).

După aceea, până la potop, nici un copil nu s-a mai născut pe Pământ. în consecinţă, nici o persoană de pe Pământ mai tânără de 100 de ani nu s-a înecat la potop, fiindcă nici un copil nu se născuse de o sută de ani.

Trebuie menţionat, în trecere, că degenerarea de pe Pământ înaintea potopului era indescriptibilă. Nu numai că extraterestrii s-au încrucişat cu femeile, dar bărbaţii s-au împreunat cu animalele „pentru că toată carnea stricase Calea Lui pe Pământ” (Gen. 6:12). Multe dintre animale interzise consumului au părţi umane.

Aş putea să intru în detalii despre asta, să descriu amprenta umană din fiecare animal necurat, dar este suficient să spun că şarpele are un os pelvian, la fel precum şi rămăşiţele de braţe şi picioare şi faptul că dă naştere puilor lui. Este o poveste prea lungă pentru a indica amprenta umană din fiecare animal necurat, dar toate le au. Porcul nu rumegă, ci mestecă şi are un stomac la fel ca al omului.

Extraterestrii care au invadat Pământul, îngerii căzuţi – dacă doriţi să-i numi astfel – împreună cu copiii lor hibrizi, care erau giganţi şi pigmei, au fost toţi trimişi în subteran tocmai înainte de potop. Mai târziu şi la intervale diferite de la potop, unii dintre oamenii pământului au fost exilaţi în subteran.

„Iar Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit pe ei şi casele lor şi pe toţi oamenii care aparţineau Korah-ului împreună cu toţi zeii lor. Ei si toţi ai lor au fost trimişi în viaţă, fiind in Adânc, iar pământul s-a închis în urma lor” (Num.l6:32-33).

O CARACTERISTICĂ APARTE

Una din cele mai ciudate caracteristici ale adepţilor diferitelor religii este că, fiind atât de dogmatici în credinţa lor aparte, cred că posedă întregul adevăr despre toate lucrurile din Cer şi de pe Pământ şi aproape niciodată nu le-a trecut prin minte să caute în altă parte ce au descoperit sau ar şti alţi oameni, adepţi, ai altor religii.

Acesta este un mare păcat, deoarece studiul marilor religii ale lumii – şi mai al ales Islamului, una din cele mai mari religii – oferă indicii valoroase referitoare la adevărata natură a „Fenomenului OZN”.

About The Author

Timothy Green Beckley @ Jurnalul Conspiratiei
Pionier in OZN si Paranormal

Comments

comments